HOME
WERKGEBIEDEN
CURRICULUM VITAE
DISCLAIMER
STEEC
engineering & consultancy
Contactpersoon: Stefan ter Elst
+31 (0)622 349 902
info@steec.eu
 
STEEC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer: 08159175
Disclaimer
Nederlands English
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder STEEC mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij STEEC informatie van u nodig heeft om bijvoorbeeld met u te corresponderen. STEEC streeft ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat STEEC persoonlijke informatie via internet verzamelt. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebuikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit de bestanden van STEEC te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. STEEC spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. STEEC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. STEEC spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar STEEC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij STEEC of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan STEEC. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door STEEC.